Biljetter delas ut 16:00 i Redbergskyrkan.

Informationsmötet

Kommunen har meddelat att totalt 840 biljetter till mötet i morgon kommer att delas ut klockan 16:00, max en biljett per person.

Kom i mycket god tid för att få en biljett.

Snacka med grannar och ta med dem till informationsmötet som startar först kl 18 och kl 20 i Redbergskyrkan på tisdag 1/3.

Formulera era synpunkter och ställ dem på mötet!

Nu kämpar vi vidare.

Annons

Flygbladsutdelningen

TACK till alla er som deltog resp. förberedde flygbladsutdelningen idag.
Vi lyckades komma in i en väldigt stor mängd byggnader som vi inte kunnat komma in i tidigare. ca 2300 av 2500 flygblad delades ut.
GRYMT BRA!

Nu kämpar vi vidare. Snacka med grannar och ta med dem till informationsmötet kl 18 och kl 20 i Redbergskyrkan på tisdag 1/3. Formulera era synpunkter och ställ dem på mötet!

Kom i mycket god tid för att få plats.

Vi kommer att få stort genomslag tack vara det fantastiska engagemang som så många av er har!
Imponerande!

STATUSUPPDATERING DEL 1

MÖTEN MED POLITIKER & FÖRVALTNING

Arbetet att stoppa det ogenomtänkta förslaget från Göteborgs Stad att sätta en stor enhet med temporära modulbostäder/baracker för 300-500 människor på Ånäsfältet, och istället låta Göteborg utveckla hållbara, intelligenta alternativ, pågår för fullt.
Mycket syns inte här på Facebook, varför jag försöker sammanfatta läget till er.

DISKUSSIONER MED POLITIKER & FÖRVALTNING
Väldigt många av er har skrivit till politiker vilket är oerhört viktigt!
Tidsfönstret att påverka är litet och enligt de indikationer vi fått är det fönstret öppet från nu fram till ungefär mitten av mars. Då kommer troligen det mesta vara bestämt. Därför är det oerhört viktigt att tala med politiker som sitter i Kommunstyrelsen, i Fastighetsnämnden, eller i Byggnadsnämnden samt även tala med relevanta tjänstemän inom förvaltningen.

Enligt feedbacken vi får när vi träffar politiker, är att gruppen i Bagaregården ang Ånäsfältet är en av de mest aktiva och flitigaste grupperna att kontakta politiker bland de 12 platserna. Citat: ”Vi blir helt överösta av mail och samtal…Klarar inte av att svara på allt….svarar endast på mail som är skrivet till mig….svarar endast på konstruktiva mail, och där är ni från Ånäsfältet bäst”.

PERSONLIGA MÖTEN BÄST!
Många av oss har haft konkreta möten med politiker inom S, M och L inom Kommunstyrelsen, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och förvaltning. Fler möten är planerade och det kan hända att fler möten pågår som jag inte känner till.

Vi får tydliga indikationer om att våra argument håller, och får medhåll på många av dessa argument. Exempel som den överdrivna storleken för Ånäsfältet, att fotbollsplanen försvinner, att inget är förberett (skola osv) runt omkring, att kulturvärden förstörs i stadsdelen, osv är argument som vem som helst kan förstå oberoende politisk färg.

Vår bild är att den massiva påverkan som sker nu verkar kunna ge resultat. Förslaget som ligger verkar vara under diskussion för justering. Det gäller att säkerställa att Ånäsfältet är med i diskussionen.

Kontakta politiker, stäm möte och övertyga!

Vi har en positiv trend nu, men det gäller att fortsätta på samma sätt de kommande två veckorna!

KONTAKTLISTA TILL POLITIKER hittar ni under ”Vad kan jag göra?”

STATUSUPPDATERING DEL 2:

INFORMATIONSMÖTE för ÖRGRYTE HÄRLANDA, tisdagen den 1a mars kl 18:00 och 20:00, Redbergskyrkan

Liksom i andra stadsdelar kommer Göteborgs Stads förvaltning hålla ett informationsmöte om de tre platserna som är planerade i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Boende i Bagaregården och i Örgryte Härlanda generellt kommer att få mer information om var planeringen står just nu.
Tanken är att vi, invånare, skall kunna ställa frågor och delge synpunkter efter informationen, på samma sätt som det funkat i de andra stadsdelarna.

Många av synpunkterna för Ånäsfältet är ytterst svåra att svara på, av den enkla anledningen att vår argumentation håller.

PRIORITERA INFORMATIONSMÖTET!
Det är viktigt att så många som möjligt från vår stadsdel närvarar och aktivt begär om ordet för att lägga synpunkter om det ogenomtänkta förslaget från Göteborgs Stad att förlägga temporära modulbostäder/baracker för 300-500 personer på Ånäsfältet. Det kommer att vara fullt och det gäller att vara på plats i tid!

En del grupper som vill polarisera och politisera frågan kommer med all sannolikhet att vara där. Det vore synd om fokus flyttas ifrån diskussionens kärna, dvs att diskutera Bagaregården och hur det ödesdigra förslaget påverkar vår stadsdel.

Vi vill skrota det förslag som ligger just nu, bevara Ånäsfältet och att utveckla hållbara, bättre alternativ än det som Göteborgs Stad lagt.
Prioritera mötet den 1a mars, ta med dina grannar och delge dina synpunkter på mötet!

UTDELNING AV FLYGBLAD
Det finns många som fortfarande inte känner till planerna för Ånäsfältet och många är inte på Facebook. Det gäller att informera så många som möjligt och få dem att komma till informationsmötet den 1a mars. Vi har printat flygblad som vi tänkte dela ut nu i helgen (söndag). Jätteviktigt att sprida information! Hjälp till att dela ut flygbladen. Dela ut bostadshusen ni bor i, men hjälp även till med utdelning på andra håll i Bagaregården!

Allt stöd är ytterst viktigt!!
Engagemanget är jättestort och tillsammans lyckas vi!

Vänligen kontakta oss eller admin på FB om ni kan hjälpa till med utdelning av flygblad!

FLYGBLADET HITTAR NI HÄR: Flygblad

Ni som inte redan gjort det: ta en titt på filmen om Ånäsfältet på vår Youtube-kanal. Fler filmer kommer att läggas upp.
https://www.youtube.com/channel/UCxlFt0-6FH-WiY29GZfUzXA

#PratBar med GP

Hejsan,
Jag har stämt av med Gunilla Grahn-Hinnfors på Göteborgs-Posten som håller i #PratBar som körs i direktsändning på GP TV, imorgon tisdag kl 18-19:00.

Pustervik rymmer 750 personer och fokus ligger på panelen med gäster på scen. Publiken får inte ställa frågor direkt utan måste maila in dessa till:
nyheter@gp.se

VIKTIGT FÖR BAGAREGÅRDEN!
Skicka era synpunkter till nyheter@gp.se med indikationen #PratBar!
Med stor sannolikhet kommer Gunilla ta upp frågorna och låta de ansvariga politikerna och förvaltning besvara dessa. Ta gärna fokus kring Ånäsfältet och planerna som gäller i samband med Bagaregården, dvs en stor temporär enhet av modulbostäder för 300-500 personer som enligt planerna skall kunna stå i 15år, trots att det egentligen är totalförbjudet att bygga bostäder på fotbollsplanen.

Ni är också hjärtligt välkomna till Pustervik.
Jag kommer definitivt att vara där för att förstå om politikerna verkligen förstår vad de håller på att genomföra, samt för att insupa stämningen!

Följande gäller:
Var: Pustervik, vid Järntorget
När: Tisdagen den 23 februari kl 18-19
Ämne: Var ska de temporära bostäderna byggas?
Gäster: Juan Sheikhany från Damuskus Syrien. Politker: Jahja Zeqira (S), Hampus Magnusson (M), Lars Hansson (SD). Tjänstemän från Göteborgs kommun samt boende i de berörda områdena. Expertpanel: Matilda Brinck-Larsen, Bert Karlsson, Erik Nord.
Programledare: Gunilla Grahn-Hinnfors

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2997265–pratbar-om-temporara-flyktingboenden

FÖRBEREDELSER INFÖR INFORMATIONSMÖTET DEN 1A MARS

Tid: kl 18-19:30 & kl 20-21:30!
Plats: Redbergskyrkan, Landerigatan 9

Förvaltningen har fått i uppdrag att informera stadsdelens invånare om planerna med att bygga temporära modulbostäder för 300-500 personer på Ånäsfältet som kan stå i 15 år.

Under de senaste tre veckorna har oerhört många sakliga, logiska
argument kommit fram i vår grupp ”Bagaregården”. En sammanfattning av dessa argument är att förslaget på olika sätt är problematiskt för 1) de nyanlända (storskalighet segregerar mer än integrerar), 2) för de boende (i princip är inga samhällsfunktioner förberedda) och 3) för en hållbar, långsiktig stadsutveckling som är i samklang med de målsättningar/planer och de kulturella värden som existerar för Bagaregården.

UPPLÄGG FÖR MÖTET
Vi kommer att kontakta stadsdelsdirektören för att förstå hur mötet praktiskt kommer att genomföras, men baserat på de möten som tidigare genomförts i andra stadsdelar, verkar upplägget vara följande:

30min information från förvaltning
60min frågestund där publiken får ställa sina frågor direkt till förvaltningen

Media kommer att vara där i någon form (de flesta andra mötena har direktsänts)
Ev politiska grupper från andra stadsdelar kommer närvara för att polarisera mötet

ARGUMENTATION FRÅN GÖTEBORGS STAD
Det är rätt uppenbart att det enda verkliga argumentet staden driver för förslaget är att ”vi nu är i en extraordinär situation” och att man därför inte kan ta hänsyn till existerande förordningar och utvecklingsplaner. Hastigheten är viktigare än allt annat. ”Fort och fel” istället för ”Smart och genomtänkt”. Tråkigt. Jag är inte övertygad om att förslaget verkligen är den snabbaste lösningen.

Detta argument faller ganska enkelt och det kommer vi väldigt tydligt visa på mötet.

VIKTIGT 1: BOKA TIDPUNKTERNA I KALENDERN OCH TA MED ETT ANTAL GRANNAR TILL MÖTET. KOM I TID!

VIKTIGT 2: FUNDERA UT VILKEN SYNPUNKT SOM ÄR VIKTIGAST FÖR DIG, FÖRBERED OCH STÄLL FRÅGAN DEN 1A MARS
Faktabaserade frågor är alltid starkast.

Jag återkommer så fort vi får in mer fakta om mötet. Vi är väldigt många som aktivt förbereder sig till mötet just
nu och har ni frågor kan ni gärna vända er till admin eller mig.

Igår hölls ett informationsmöte i Östra Göteborg i samband med att en liknande temporär enhet skal byggas där. Ta gärna en titt för att förstå hur vårt möte i Bagaregården kan komma att se ut.

STATUSUPPDATERING – STORT TRYCK NU!

Det pågår enormt mycket arbete hos väldigt många av er! Hundratals mail, kommentarer och tips flödar in av alla er som hjälper till! Några av aktiviteterna som pågår:

1) VI BÖRJAR BLI STORA!
Vår kärlek till Bagaregården och Ånäsfältets framtid genererar mer och mer intresse och vår sakliga position i frågan sprids till fler och fler människor! Vi är nu över 600 medlemmar i Facebook-gruppen, filmen vi publicerat för tre dagar sedan är uppe på ca 750 visningar, vår hemsida www.anasfaltet.se har 4.400 besök, varav ca 1200 unika besökare. Det är ett väldigt högt betyg för oss alla att på så kort tid kunna bygga upp ett gemensamt engagemang för det vi alla känner för vår stadsdel och dess framtid! Stort tack till alla er som bidrar till dessa sidor och de som hjälpt till med filmen!

2) FÖRBEREDELSE INFORMATIONSMÖTE DEN 1a MARS
Vår grupp har producerat nya flygblad har producerats och skall delas ut i stadsdelen (inte samma som SDN skickat med posten idag). Vi kommer att bli väldigt många som kommer för att lämna synpunkter på Göteborgs Stads planer att bygga en jätteenhet av temporära baracker/modulhus på Ånäsfältet. Denna gång blir vi många fler än vad vi var på det ordinarie SDN-mötet 9/2 och de kommer inte kunna stänga dörren framför hudratals av oss som de gjorde då. Vi återkommer om det detaljerade upplägget för mötet lte längre fram.

3) MÖTEN MED POLITIKER
Då vi numera förstått att förslaget INTE är tjänstemannastyrt, då ingen tjänsteman gör något utan direktiv av sina överordnade, dvs politikerna, är det ytterst viktigt att vi träffar relevanta politiker för att föra en konstruktiv dialog. Denna fråga borde inte vara politisk alls, varför vi tror att vi kan påverka politiker med faktabaserade och proaktiva argument! Vi har haft möten med M och L samt planerar möten med S. Jag vet att många av er jagar politiker. Försök hitta utrymme till personliga möten. Det är alltid bäst.

4) MÖTEN MED FÖRVALTNING
Som ni vet har vi olika specialkompetenser (vård, stadsbyggnad, osv) i vår FB-grupp och några av dessa är i kontakt med stadens förvaltning för att konstruktivt diskutera situationen samt alternativa upplägg. Huvudtemat här är att låta förvaltningen förstå att samhällsfunktioner som skola, vård osv måste förberedas. Det räcker inte med att sätta några baracker på en fotbollsplan. Det kommer inte att fungera.

5) JURIDISKT STÖD
Det börjar bli allvar nu och det är dags att avsluta farsen snart. Vi har fått in en del alternativ till jurister och utvärderar dessa nu. Har ni tips så är det hjärtligt välkommet.

6) DATAINSAMLING
Det pågår en insamling av olika dokument (tekniska, juridiska, mål/strategier för stadsdelen osv) som är relevanta för använda sig under den juridiska processen. Det kan handla om tidigare överklaganden, om detaljplanen, om statistik osv

7) MEDIA
Många av er kontaktar media på olika sätt. Det kan handla om artiklar, men även om att ge skribenterna en rättavisande bild av läget. Tyvärr polariserar media situationen som inte representerar vår verklighet i Bagaregården. Vi är emot förslaget och inget annat, då det är ytterst problematiskt för alla inblandade. Att blanda in ideologi i detta är fel. Det handlar om människor, det handlar om oss alla.

Om ni inte redan nu gör det, hjälp till du med!
Skicka dina tips och kommentarer till mig respektive till administrationen för Facebook-sidan. Gruppen heter Bagaregården.

Med allt engagemang och den positiva kraft som vi nu bygger upp tillsammans kan vi bara inte misslyckas!

TILLSAMMANS VINNER VI!
NU KÖR VI!

Med vänlig hälsning
Daniel Szirányi

En film om vårt underbara stadsdel Bagaregården

Vi har publicerat en FILM om vårt underbara stadsdel Bagaregården där vi tydliggör vår position om förslaget från Göteborgs Stad att förlägga temporära modulbostäder för 300-500 nyanlända på Ånäsfältet, vår enda kvarvarande öppna plats i Bagaregården, under 15års tid:

1) DRA TILLBAKA FÖRSLAGET, då det inte är genomarbetat och är problematiskt för de nyanlända, de boende och för en hållbar stadsutveckling

2) SMÅSKALIGHET BÄTTRE ÄN STORA, TEMPORÄRA ENHETER AV MODULHUS/BARACKER, då de segregerar mer än integrerar.

3) HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH SMART INTEGRATION, får vi endast om vi tar hänsyn till de regler, förordningar och målsättningar som redan idag existerar för Bagaregården. Göteborg behöver riktiga, permanenta bostäder för alla, studenter, familjer, äldre och flyktingar. Staden bör ta bostadskrisen på allvar och inte lösa den genom att bygga baracker på ytor där bostadsbyggande är förbjudet.

4) SAMHÄLLSFUNKTIONER MÅSTE FÖRBEREDAS. Vi har talat med skola, vård, socialtjänst, byggsektorn, polis och andra relevanta samhällsfunktioner, för att förstå hur de förbereder sig för att kanske 500 nyanlända skall kunna integreras i vår stadsdel under 15års tid. Alla säger samma sak: ”Vi vet inte mer än vad som står i tidningarna”. DET FINNS INGEN PLAN och INGEN BUDGET (baserat på det vi hört hittills) för att t.ex. öka antalet lärare i skolorna, att bygga fler baracker för att få till fler klassrum och så vidare. Det är alarmerande, med tanke på att Göteborgs Stad planerar bygglov i mars och inflyttning redan i juni.

4) UTVECKLA HÅLLBARA, GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR tillsammans med kompetens från näringsliv (tex. stadsbyggnad, arkitektur, tekniker, arbetsmarknad, infrastruktur, osv) samt offentlig sektor (tex. vård, socialtjänst, skola/utbildning, polis, osv). Göteborg har väldigt mycket relevant kompetens som vi måste ta till hjälp för att säkerställa hållbara långsiktiga alternativ som även inkluderar lösningar på kort sikt.

Det är fel att tro att Göteborg klarar av situationen, endast genom att rita in byggnader på en karta utan att ha ett helhetsperspektiv och involvera relevanta samhällsfunktioner och kompetenser. Först då tar vi hänsyn till de nyanländas situation, de boendes behov och existerande planer för stadens utveckling på samma gång.

Det handlar faktiskt om människor och inte förvaring.

Denna fråga är helt opolitisk. Det handlar om sunt förnuft och inte ideologi!

Sprid gärna filmen!

Politiker bemöter protester kring flyktingboenden – P4

Vår egen Truike Thien i det bästa som hittills sänts om situationen. Det goda samtalet. Reflekterande politiker som lyssnar och en klok vuxen röst mitt i all polarisering. Jättestort tack för detta!

Planerna på tillfälliga flyktingboenden på tolv olika platser i Göteborg har väckt massiva reaktioner. Ann-Sofie Hermansson (S) och Hampus Magnusson (M) har förståelse för kritiken.

3644824_2048_1152

NU GÅR ARBETET MED ATT RÄDDA ÅNÄSFÄLTET VIDARE!

Mötet med SDN Örgryte Härlanda var ett första lyckat steg i att informera lokala politiker och förvaltning om de stora problem Göteborgs Stads förslag för temporära modulhus/baracker för 300-500 människor på Ånäsfältet skulle innebära för de nyanlända, för de boende och för vår stad.

Processen pågår snabbt och den kommunicerade planen vi känner till är att bygglov förväntas i mars och inflyttning i juni. Det betyder att vi inte kan stå still utan fortsätta det fantastiska engagemang vi bygger upp just nu. Vi måste påverka politker och förvaltning till att dra tillbaka förslaget i sin helhet och istället komma mer mer intelligenta, genomarbetade alternativ. Vi kan inte vänta till informationsmötet den 1a mars.

AKTIVITETER:
1) Kontakta KOMMUNSTYRELSEN
-> Politikerna i Kommunstyrelsen är de som har makten att besluta om förslagets vara eller icke-vara. Skriv, ring, berätta om varför Ånäsfältet skall vara kvar.

2) Kontakta FASTIGHETSNÄMNDEN
-> Politikerna i fastighetsnämnden är de som kan påverka hur förslaget kan förändras och är därmet otroligt viktiga personer att kontakta och informera. Skriv, ring och berätta varför Ånäsfältet skall vara kvar.

3) Kontakta MEDIA
-> Det är väldigt viktigt att Bagaregården och bevarandet av Ånäsfältet syns som ett positivt exempel i den mediala debatten.
Vi är EMOT FÖRSLAGET i sin helhet och våra sakliga/logiska argument måste synas i den mediala diskussionen. Skriv/ring därför till GP, GT, SVT Opinion och andra medier för att berätta om vår sak.

4) Vi behöver ENGAGERA EN JURIST.
-> Nu börjar allvaret. Förslaget går tvärs emot ett antal planer, förordningar och riktlinjer, vilket bör ifrågasättas juridiskt. Har ni bra tips om jurister med relevant erfarenhet samt idéer om budgetlösningar ber jag er att kontakta mig eller personerna i admin för denna sida

5) Kontakta FÖRVALTNINGEN
-> Stadsbyggnadskontoret och likande myndigheter är nyckelfunktioner för förslagets utformning. SÖK information, till exempel om detaljplanen för Bagaregården och DELGE era synpunkter.

Stort tack för det driv ni har och den stora mängd positiva reaktioner som vi fått in från hundratals människor. Helt enormt! Låt oss fortsätta med det!!!!

NU KÖR VI SÅ DET RYKER!