Påskbrasa

Föreningen Tillsammans för Bagaregården, som arbetar för att värna om Bagaregårdens unika kulturhistoria samt för hållbar utveckling och upprustning, ordnade en stor Påskbrasa i lördags som lockade över 300 personer till Ånäsfältet.

Påskbrasa = gemenskap.

På grund av alla positiva reaktioner, kommer denna fina påsktradition att upprepas årligen!

Stort tack #tillsammansbagaregården samt Linus Ivarsson mfl för arrangemanget!

Det finns en film på YouTube som visar hur kvällen var.

Annons

NU ÄR DET SNART PÅSK

Kära boende i Bagaregården, grannar, vänner,

NU ÄR DET SNART PÅSK.
Det är en tid av förnyelse, gemenskap och försoning. Låt oss fira tillsammans.

VI KAN VARA NÖJDA MED VAD VI UPPNÅTT HITTILLS
Vi kan med belåtenhet se tillbaka på de väldigt intensiva veckor som ligger bakom oss. Rond ett är avklarat. Göteborgs Stad kommer inte att lämna in ett bygglov för baracker på Ånäsfältet just nu. Ett stort tack för ert stöd och enorma arbete!

ÄNNU ÄR INGET KLART
Nästa rond börjar efter påskledigheten, inför fastighetsnämndens nästa möte den 25/4. Vi behöver säkerställa att idén om baracker på Ånäsfältet tas bort permanent. Vi har redan nu snappat upp kommentarer från politiker som fortfarande vill driva idén om temporära baracker mitt i vår stadsdel under 15års tid.

LÅT OSS ANVÄNDA ENGAGEMANGET TILL LÅNGSIKTIG POSITIV UTVECKLING AV BAGAREGÅRDEN
Aktivitetsnivån har varit enorm och oerhört positiv. Låt oss utnyttja detta fantastiska engagemang till att utveckla vår stadsdel och främja samhörighet i Bagaregården. Idrottsplatsen och Ånäsfältet som helhet är sedan minst två år väldigt eftersatt av kommunen. En upprustning skulle vara nyckeln till en levande stadsdel där alla kan åka pulka, spela fotboll eller helt enkelt umgås under en promenad. För detta behövs en uppfräschning, ny belysning och ett helhetstänk.

KOM TILL PÅSKBRASA PÅ LÖRDAG KL 19:00
Startskottet för denna gemenskap är en Påskbrasa som anordnas av Tillsammans För Bagaregården på Ånäsfältet. Elden tänds kl 19:00, men ni kan hjälpa till att bygga upp brasan redan från klockan 16:00.

Hjärtligt välkomna!

Mvh
Daniel Szirányi

FASTIGHETSNÄMNDENS BESLUT ÄR EN TRIUMF FÖR ÅNÄSFÄLTET

I går togs Ånäsfältet bort från listan med omedelbar bygglovsansökan för baracker och flyttades över till ”utreda-vidare-listan”! Anledningen till att detta bör klassas om en oerhörd framgång för Bagaregården, är att det onekligen såg mörkt ut fram till de sista dagarnas massiva aktiviteter som ni alla bidragit till.

Tyvärr bibehölls tre platser, Kärralundsvallen, Askim och väster om Lemmingvallen, som nu kommer att gå in i en bygglovsprocess.

De ursprungliga tolv platserna hade redan sedan tidigare förhandlats ner till fyra platser och vi var tyvärr med bland de fyra. Att ändra på en redan politiskt förhandlad lista är oerhört svårt, men vår sakliga argumentation och massiva informationsspridning till alla politiker i Göteborg, till tjänstemän och till media, gjorde att beslutsfattarna började lyssna på oss.

VAD HÄNDER NU?

Frågan om temporära baracker på Ånäsfältet kommer att tas upp igen den 25/4 i fastighetsnämnden för slutgiltigt beslut. Vi kommer att hålla fortsatt tät dialog med politiker för att förstå varför Ånäsfältet överhuvudtaget är kvar på någon lista och säkerställa att fakta kommer fram i tid innan beslutsmötet.

TACKSAMHET

Jag vill, å Bagaregårdens vägnar, tacka Jahja Zeqiraj (S), fastighetsnämndens ordförande för alla de konstruktiva dialoger vi haft både under arbetstid som semester/kvällstid. Det visar på positivt ledarskap att ta till sig medborgardialoger och kunna anpassa beslutsmöten därefter. Vi ser fram emot fortsatta dialoger för att utveckla Ånäsfältet tillsammans med Jahja.

Vi vill dessutom tacka Hampus Magnusson (M), andre vice ordförande i fastighetsnämnden, för yrkandet om att Ånäsfältet skall tas bort från listan med platser för temporära modulbostäder.

Vi är också väldigt tacksamma för att de rödgröna partierna (S, MP och V) i fastighetsnämnden stött yrkandet om att inte gå vidare med Ånäsfältet i nuläget.

Det innebär att partierna Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet uttalade sitt stöd för oss och Ånäsfältets framtid igår. Vi är oerhört tacksamma för detta och kan därmed understryka vikten av att vårt arbete förblir fortsatt sakligt och opolitiskt.

Jag är även övertygad om att den positiva dialogen med Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, där vi presenterade vårt alternativa förslag, bidragit till resultatet igår. Stort tack.

Vi vill också tacka Martin Wannholt som i Kommunstyrelsen redan tre gånger yrkat på att stoppa temporära modulboenden och som under hela processen stött Bagaregårdens arbete.

Givetvis vill jag också understryka vikten av det tunga arbete som så många av er i denna grupp gjort de senaste dagarna.
Tack för de tusentals mail ni skickat, de samtal och möten ni genomfört, de inlägg ni gjort och allt annat positivt engagemang ni bidragit med!

ENDAST LIBERALERNA VILL BYGGA BARACKER PÅ ÅNÄSFÄLTET

Resultatet innebär också att Liberalerna som enda parti röstade FÖR att bygga baracker på Ånäsfältet. Det visar på sällan skådad svag lokalkännedom och tydlig vilja att distansera sig från medborgarna/sina väljare. Att det partiet inte får så många röster från Bagaregården vid nästa val, är ganska självklart.

Stort tack för ert stöd!
Låt oss fortsätta att tillsammans utveckla Ånäsfältet till det bättre!

Pressmeddelande

Pressmeddelande från fastighetskontoret 2016-03-21

Fastighetsnämnden godkände tre platser för temporära bostäder

Under dagens fastighetsnämnd beslutades det att gå vidare med tre av de totalt 12 föreslagna platser för temporära bostäder. Nu går platserna vidare till Framtiden AB som startar arbetet med utformningen av platserna för att i nästa skede ansöka om tillfälliga bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Där ska ärendet upp i byggnadsnämnden för ännu ett beslut om tillfälliga bygglov godkänns eller inte.

Dessa platser beslutade fastighetsnämnden att gå vidare med:
Askimsviken
Kärralundsvallen
Väster om Lemmingsvallen

– Dessa tre platser ser nämnden har goda förutsättningar för att kunna bebyggas på. För att få mer svar om exempelvis markens geoteknik och hur stora byggnader som kan sättas upp på platserna behövs ytterligare utredningar. Dessa svar kommer vi att få under bygglovsprocessen, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden.

Zeqiraj förklarar vidare:
– Fastighetsnämnden har ett bostadsförsörjningsansvar för Göteborgs invånare. Det innebär att vi ska se till så att det finns bostäder till alla i vår stad. Det finns många medborgare som har en oro i denna fråga, Göteborgs Stad jobbar aktivt med säkerhetsfrågor på bred front. Är du som medborgare inte nöjd med nämndens beslut kan du både ge dina synpunkter under bygglovsprocessen och överklaga ett eventuellt bygglov. Viktigt att komma ihåg är att behovet av dessa bostäder är akut. Många människor har flytt till vårt land och befinner sig i vår stad. De som fått uppehållstillstånd, och är nya göteborgare, är vi skyldiga enligt lag att erbjuda bostad till. Här måste hela Göteborg hjälpas åt.

Här är fastighetskontorets motiveringar till att platserna går vidare

Askimsviken:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. För området Askimsviken föreslår fastighetskontoret att bygglov ska sökas för en del av området närmast infarten. Fastighetskontorets rekommenderar att man bygger en mindre bostadsbebyggelse

Väster om Lemmingvallen:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.

Kärralundsvallen:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Bostäderna föreslås placeras i nära anslutning till Wingårdsgatan. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.

Fridkullagatan, Lilla Glasmästaregatan och Björkekärrsplan:
När det gäller Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregatan kommer fastighetskontoret att återkomma med dessa platser till nämnden. Just nu pågår ett arbete internt med att bearbeta de inkomna synpunkter som kommit in samt den information Göteborgs Stad fick på informationsmötet som hölls i SDF Centrum om dessa två platser. Utifrån all samlad kunskap om dessa två platser kommer fastighetskontoret att återkomma till fastighetsnämnden med ett förslag på om platserna ska gå vidare eller inte. När det gäller platsen Björkekärrsplan behövs ytterligare utredningar innan kontoret kan lämna ett förslag till nämnden om den platsen ska gå vidare eller inte. Ånäsfältet valde fastighetsnämnden att avvakta med tills nästa nämndsammanträde.

Fastighetskontoret fortsätter att leta fler platser
Fastighetskontoret fortsätter att leta fler platser i hela staden, enligt det uppdrag som gavs i fastighetsnämnden den 31 augusti 2015, där fler temporära bostäder kan sättas upp. Uppdraget med att arbeta för ett mer jämlikt Göteborg kvarstår och här ska de temporära bostäderna bidra. Detta innebär att vi försöker undanta de områden som idag tagit emot många flyktingar.
Inriktningen för det fortsatta arbetet med temporära bostäder är att det ska byggas bostäder i mindre skala, det vill säga det ska helst inte bo så stort antal människor på samma plats. Barnfamiljer och studenter är två målgrupper som staden ska försöka jobba med att få in som boenden i dessa bostäder. På så sätt blir det en blandning av olika grupper och möjligheterna till integration ökas.

För mer information:

Fastighetsnämndens presidium:
Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden, 072- 219 14 54
Anna Ericson (Mp), vice ordförande, 072- 855 48 51
Hampus Magnusson (M), andra vice ordförande, 031-368 00 27

Fastighetskontoret:
Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör
031- 368 10 01

DIALOGEN MED POLITIKER AVSLUTAD – NU ÄR DET UPP TILL BEVIS!

God morgon.

Bagaregårdens grupp har fört intensiva diskussioner i helgen med ansvariga politiker fram till målsnöret. Sista kontakten var kl 01:24 inatt. Dessutom har vi alla bombat politikerna med mail/meddelanden/samtal och det är uppenbart att signalen från Bagaregården är klar. Imponerande!

I eftermiddag fattas beslutet.
Därefter är antingen Ånäsfältet borta från listan, eller så inleds en långdragen juridisk process.

EFTER BESLUTET KOMMER VI VARA OERHÖRT TYDLIGA MED ATT DELGE ER OCH ALLMÄNHETEN OM VILKA PARTIER OCH POLITIKER SOM ÄR ANSVARIGA för Bagaregårdens öde.

Det är viktigt att Bagaregårdens invånare vet om vilka politiker/partier som vill utveckla stadsdelen samt stå för en hållbar utveckling och vilka som medvetet vill förstöra vår gemensamma framtid. Det innefattar all hittillsvarande kontakt med politiker från kommunstyrelse, fastighetsnämnd, byggnadsnämnd, stadsdelsnämnd och individuell kommunikation.

Det är dags för de folkvalda att ta ANSVAR på riktigt och dessutom TA DE POLITISKA KONSEKVENSERNA.

Som alltid: vår grupp är opolitisk och har noll preferenser gentemot något som helst parti. Kommunikationen kommer vara så faktabaserad som möjligt.

Nu håller vi tummarna!

(Bifogar introduktionen til det föredrag Bagaregårdsgruppen gjorde på SDN mötet häromsistens. Sammanfattar situationen bra.) Se FB #Bagaregården

BAGAREGÅRDENS TYDLIGA BUDSKAP: BEVARA ÅNÄSFÄLTET!

I helgen anordnades ett community-event med ca. 50 personer på Ånäsfältet med grillning, boule, fotboll, blomplantering och inskription av det vi kämpar för: ”BEVARA ÅNÄSFÄLTET”.

Vi har talat med alla beslutsfattare om att INTE sätta några baracker/temporära modulbostäder på Ånäsfältet och fört fram ett stort antal logiska, sakliga och viktiga argument.

Politikerna och förvaltningen har sagt att de kommer fortsätta med Ånäsfältet och planerar att revidera sin plan, men ännu har ingen förändrad plan inkommit. Det som gäller är fortfarande en enhet för 300-500 nyanlända på fotbollsplanen och en ny förskola på gräsplanen. Det innebär att INGET kvarstår av Ånäsfältet.

Detta är inte bra och vi måste göra allt för vår stadsdel Bagaregården och utveckla Ånäsfältet till det bättre.

SDN-MÖTE IMORGON 15/3 KL 17:00
Kom för att informera våra lokalpolitiker om vad vi tänker och tycker om vår älskade stadsdel. Ta med era argument och för fram dessa.

Vi har haft konstruktiva dialoger med i princip alla relevanta politiker i Göteborg. De tre personer som avgör Bagaregårdens framtid är Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Jahja Zeqiraj, Fastighetsnämndens ordförande (S) och Ulf Kamne, Byggnadsnämndens ordförande (MP).

Skicka gärna era synpunkter till dessa tre personer för att informera dem om vilken allvarlig påverkan förslaget med temporära baracker innebär för de nyanlända, de boende och för en hållbara stadsutveckling i vår stadsdel.

Vill inte politikerna lyssna på sina egna medborgare, kommer den konstruktiva dialogen gå över till en juridisk process av helt annan karaktär som nästa steg. Mycket tuffare.
Argumentet att baracker är en snabb lösning faller direkt, då den massiva överklagandeprocessen lär dra ut på tiden rejält.

Nu gäller det, de närmaste dagarna är avgörande.

https://anasfaltet.wordpress.com/2016/03/14/anasfaltet-en-sondag/

STATUS INFÖR HELGEN

Nu har vi gjort det vi kunnat inom det politiska spåret!

Grymt starka insatser av Bagaregårdsgruppen efter alla brev, all fakta som skickats och de intensiva dialoger som förts med i princip ALLA relevanta beslutsfattare om Ånäsfältets framtid, under de två senaste dagarna!

Bollen ligger hos det politiska ledarskapet nu och vi förstår att de rödgröna diskuterar våra förslag internt ikväll, vilket är positivt.

Att säga nej till våra logiska förslag med ett sådant massivt medborgarstöd känns helt bakvänt och politiskt självmord, men man vet ju aldrig med Göteborgspolitiken.

Att staden ännu inte publicerat sina reviderade planer för Ånäsfältet (som de sagt att de skulle göra idag) bedömer jag som försiktigt positivt.

Låt oss hålla tummarna och invänta positiv feedback.

Reagerar inte politiken efter allt det här, sätter vi in den högsta växeln och skrotar förslaget om baracker på Ånäsfältet genom juridik och media.

Stort tack för ert stöd! Ni är helt grymma!

Njut av helgen! Lär bli soligt på Ånäsfältet!

STATUSUPPDATERING

Det pågår intensiva diskussioner mellan vår grupp Bagaregården och politiska beslutsfattare samt nyckelpersoner inom fastighetsförvaltningen just nu. Oerhört mycket står på spel dessa dagar. Positionerna är som följer:

STADENS POSITION I NULÄGET:
– bygga en enhet med temporära baracker för ca 100-150 nyanlända på området mellan fotbollsplanen, omklädningsrummet samt allén med träd på Stockholmsgatan. Denna enhet blir därmed fortfarande den största i Göteborg
– bygga förskola på gräset norr om fotbollsplanen

BAGAREGÅRDSGRUPPENS POSITION:
– inga temporära baracker alls på hela området kring Ånäsfältet
– rusta upp Ånäsfältet till en levande mötesplats med park/idrotts-/aktivitetsplats
– låta Bagargården/Ånäsfältet ingå i Jubileumsatsningen (Göteborg 400år) där vissa områden i vår stad ingår och kommer därmed genomgå en upprustning på kort tid
– påverka hur byggnaden för förskolan, som staden vill bygga, kan tänkas se ut

Reaktionen på våra idéer tas emot både positivt som nyfiket, men ännu har inget av stadens positioner ändrats.
Vi kämpar på för fullt!!

Jag uppdaterar er så snart vi har nyheter.