Pressmeddelande

Pressmeddelande från fastighetskontoret 2016-03-21

Fastighetsnämnden godkände tre platser för temporära bostäder

Under dagens fastighetsnämnd beslutades det att gå vidare med tre av de totalt 12 föreslagna platser för temporära bostäder. Nu går platserna vidare till Framtiden AB som startar arbetet med utformningen av platserna för att i nästa skede ansöka om tillfälliga bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Där ska ärendet upp i byggnadsnämnden för ännu ett beslut om tillfälliga bygglov godkänns eller inte.

Dessa platser beslutade fastighetsnämnden att gå vidare med:
Askimsviken
Kärralundsvallen
Väster om Lemmingsvallen

– Dessa tre platser ser nämnden har goda förutsättningar för att kunna bebyggas på. För att få mer svar om exempelvis markens geoteknik och hur stora byggnader som kan sättas upp på platserna behövs ytterligare utredningar. Dessa svar kommer vi att få under bygglovsprocessen, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden.

Zeqiraj förklarar vidare:
– Fastighetsnämnden har ett bostadsförsörjningsansvar för Göteborgs invånare. Det innebär att vi ska se till så att det finns bostäder till alla i vår stad. Det finns många medborgare som har en oro i denna fråga, Göteborgs Stad jobbar aktivt med säkerhetsfrågor på bred front. Är du som medborgare inte nöjd med nämndens beslut kan du både ge dina synpunkter under bygglovsprocessen och överklaga ett eventuellt bygglov. Viktigt att komma ihåg är att behovet av dessa bostäder är akut. Många människor har flytt till vårt land och befinner sig i vår stad. De som fått uppehållstillstånd, och är nya göteborgare, är vi skyldiga enligt lag att erbjuda bostad till. Här måste hela Göteborg hjälpas åt.

Här är fastighetskontorets motiveringar till att platserna går vidare

Askimsviken:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. För området Askimsviken föreslår fastighetskontoret att bygglov ska sökas för en del av området närmast infarten. Fastighetskontorets rekommenderar att man bygger en mindre bostadsbebyggelse

Väster om Lemmingvallen:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.

Kärralundsvallen:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Bostäderna föreslås placeras i nära anslutning till Wingårdsgatan. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.

Fridkullagatan, Lilla Glasmästaregatan och Björkekärrsplan:
När det gäller Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregatan kommer fastighetskontoret att återkomma med dessa platser till nämnden. Just nu pågår ett arbete internt med att bearbeta de inkomna synpunkter som kommit in samt den information Göteborgs Stad fick på informationsmötet som hölls i SDF Centrum om dessa två platser. Utifrån all samlad kunskap om dessa två platser kommer fastighetskontoret att återkomma till fastighetsnämnden med ett förslag på om platserna ska gå vidare eller inte. När det gäller platsen Björkekärrsplan behövs ytterligare utredningar innan kontoret kan lämna ett förslag till nämnden om den platsen ska gå vidare eller inte. Ånäsfältet valde fastighetsnämnden att avvakta med tills nästa nämndsammanträde.

Fastighetskontoret fortsätter att leta fler platser
Fastighetskontoret fortsätter att leta fler platser i hela staden, enligt det uppdrag som gavs i fastighetsnämnden den 31 augusti 2015, där fler temporära bostäder kan sättas upp. Uppdraget med att arbeta för ett mer jämlikt Göteborg kvarstår och här ska de temporära bostäderna bidra. Detta innebär att vi försöker undanta de områden som idag tagit emot många flyktingar.
Inriktningen för det fortsatta arbetet med temporära bostäder är att det ska byggas bostäder i mindre skala, det vill säga det ska helst inte bo så stort antal människor på samma plats. Barnfamiljer och studenter är två målgrupper som staden ska försöka jobba med att få in som boenden i dessa bostäder. På så sätt blir det en blandning av olika grupper och möjligheterna till integration ökas.

För mer information:

Fastighetsnämndens presidium:
Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden, 072- 219 14 54
Anna Ericson (Mp), vice ordförande, 072- 855 48 51
Hampus Magnusson (M), andra vice ordförande, 031-368 00 27

Fastighetskontoret:
Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör
031- 368 10 01

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s