Vad värnar vi om

Vi är en grupp som vill bevara Ånäsfältet och dess naturliga mötesplats för Bagaregårdens men även Gamlestans invånare, och värna om stadsdelens unikt historiska miljö.

Göteborgs Stad har den 28/1 publicerat ett förslag att etablera temporära byggnaderna för nyanlända familjer och ensamkommande flyktingbarn på Ånäsfältet. Dessa modulhus kan enligt Göteborgs stad vara kvar i 15 år. Med detta förslag försvinner Bagaregårdens enda gröna oexploaterade yta och fotbollsplan. Vi vill värna om att Ånäsfältet blir kvar.

Syftet med sidan är att visa Ånäsfältets betydelse för oss invånare och hur området används. Vi vill verka för att få behålla den enda öppna gröna oexploaterade yta som finns kvar i området.

Syftet är också att uppdatera sidan med relevant information för oss som bor i närområdet.

För allmänna politiska diskussioner i exempelvis integrationsfrågor hänvisar vi till andra forum. Vi eftersträvar god ton, källkritik och saklighet. Inga former av kränkningar, rasism eller moralism kommer att accepteras. Inlägg av dessa slag kommer att tas bort av admin.

Annons