”Ordnar träning för ”lata barn””

Ånäsfältet kan nyttjas av alla och gratis! Ett upprustat Ånäsfält skulle kunna användas av barn, ungdomar + övriga som inte har råd att betala dyra medlemsavgifter till våra klubbar i området. De familjer som inte har råd med medlemsavgift är oftare mer drabbade socioekonomiskt. På samma gång drabbas denna grupp oftare av övervikt och fetma. Ett upprustat Ånäsfält gynnar denna grupp mest och leder till bättre hälsa på individnivå, lägre kostnader och belasting på vårt samhälle. Det blir därmed mer pengar kvar i vår statskassa som då kan användas inom andra områden (skola, vård och omsorg).

I artikeln står bl a följande:

”Initiativet välkomnas nu av Sveriges samlade läkarkår. Läkarkåren är överens, barn sitter alldeles för mycket still i dagens Sverige. Det gäller särskilt de lite äldre barnen.”

Är det någon i området som redan nu kanske vill anta en sådan här utmaning hos oss? Hade varit fantastiskt roligt!

Jag vill tipsa om den här artikeln på svt.se/nyheter:
”Ordnar träning för ”lata barn””
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ordnar-traning-for-lata-barn?cmpid=del:pd:ny:20160428:ordnar-traning-for-lata-barn:nyh

Annons

IDAG KL 13:30 PÅBÖRJAR FASTIGHETSNÄMNDEN SITT MÖTE OM ÅNÄSFÄLTETS ÖDE

Vi har sedan det senaste mötet i fastighetsnämnden den 21e mars haft en helt annan typ av fas i vårt arbete än tidigare. Den senaste tiden har kännetecknats av en intensiv dialog med beslutsfattare.

Vi har kunnat utveckla en positiv dialog med politiker, som intensifierats mer och mer med tiden. Vi har haft politiker på besök här i Bagaregården och vi har under dessa möten kunnat beskriva hur viktig den öppna gröna plasten är för de boende och för stadsdelen i sin helhet. Vi har hållit möten med politiker, som i vissa fall dragit in sent på natten. Den senaste avslutades igår natt kl 23:50.

Det är på grund av dessa avgörande diskussioner vi inte gått ut med statusuppdateringar på samma sätt som tidigare, då situationen ändrades dag för dag. Inte heller har vi använt oss av flygblad på samma sätt.

VÅR POSITION ÄR TYDLIG
Vi har i dialogen med politiker varit oerhört tydliga med våra krav:

1) Inga temporära baracker på hela Ånäsfältet

2) Upprustning av Ånäsfältet inkl. idrottsplatsen

Av dessa två punkter är vårt primära mål att få bort Ånäsfältet från listan med temporära bostäder och därmed undvika temporära baracker under 15år, för att sedan diskutera upprustning genom en normal planprocess, där man tar hänsyn till de byggregler som existerar.

Utöver dessa två orubbliga punkter har ett stort antal andra områden berörts:

– Involvering av de boende i utvecklingen av Ånäsfältet
– Olika alternativ för hur idrottsplatsen skulle kunna utvecklas till en aktivitetspark/modern idrottsplats
– Kulturhistoriska värden och hänsyn till vår historiska stadsbyggnad
– Helhetsperspektiv, dvs att en eventuell förändring av Ånäsfältet, skall hela området ses som en enhet
– Möjlig integrering av en förskola på området, som kommunen tagit upp

NU ÄR DET UPP TILL BEVIS FÖR POLITIKERNA
Just nu ligger Fastighetskontorets förslag om att bygga temporära baracker på Ånäsfältet på bordet. Det som krävs för att vi får bort detta är att något parti under mötet idag tar upp ett yrkande som går emot detta förslag och som röstas igenom av en majoritet av fastighetsnämndens ledamöter.
Det är barackernas vara eller inte vara som avgörs idag.

GRYMT BRA ENGAGEMANG FRÅN BAGAREGÅRDEN
Det har varit väldigt tydligt från politiker att man velat hitta en lösning runt Ånäsfältet, av den främsta orsaken att gruppen Bagaregården blivit så stor, aktiv och ”jobbig”. Vi är en kraft att räkna med, både nu och i framtiden. Vi har bra kontakter runt om i Göteborg, inom politik och inom media och andra relevanta sektorer. Vi har haft många ambassadörer som talar i vår sak.

BRA JOBBAT HITTILLS!
Jag vill utbringa ett stort tack till alla er som engagerat sig på olika sätt under de senaste veckorna. Utan er skulle vi inte ha kunnat komma i en så bra förhandlingsposition.

JAG ÄR POSITIV.
Men inget skall tas ut i förskott. Vi vet mer om några timmar…

FASTIGHETSKONTORET VILL OFÖRÄNDRAT HA BARACKER PÅ ÅNÄSFÄLTET

Fastighetskontorets förslag inför Fastighetsnämndens möte den 25e april innebär att tjänstemännen föreslår baracker på Ånäsfältet…på en odefinierad plats som kallas ”mot Stockholmsgatan”.

Att inte ens försöka lyssna på fakta och argument från hundratals boende som skickar mail till, ringer och besöker fastighetskontoret sedan månader är häpnadsväckande.

Vi har under den senaste tiden sett olika mediala uttalanden om hur ”passande” det är med baracker på Ånäsfältet. Det gör situationen helt absurd. Speciellt för många av oss som vill värna om miljö, hållbarhet och gröna ytor. 

MEN: SISTA ORDET ÄR INTE SAGT
Tror inte att det blir Fastighetskontorets linje som vinner.

Vi har flertalet pågående dialoger med politiker för att få tjänstemännens förslag modifierat genom att Ånäsfältet tas bort från listan på platser med temporära baracker. 

SEX DAGAR KVAR TILL BESLUT
Klockan tickar på och vi har sex dagar på oss.
Ett stort antal personer från vår grupp jobbar stenhårt dag och natt med detta. De, och många fler med dem, jagar, ringer, organiserar utskick och möten.
Det är denna drivkraft som kommer vinna till slut!

Nu gäller det att ta detta hela vägen in i mål!

HJÄLP TILL DU MED GENOM ATT:

1) skriva/kontakta fastighetskontoret för att förstå vad de egentligen tänker när de menar att det är bra att bygga baracker på Ånäsfältet samt fråga hur de menar att barackerna skall få plats ”mot Stockholmsgatan” utan att kapa träd och hålla ett hyfsat avstånd till fotbollsplanen

2) skriva till Ulf Kamne för att fråga honom om på vilket sätt förslaget med baracker på Ånäsfältet är en hållbar idé för en sund stadsutveckling med grönytor och som värnar om en historisk stadsbyggnad osv. Han är den politiker som inte svarat oss alls hittills, trots en intensiv mailbearbetning. Det skulle vara kanon att förstå bakgrunden till denna tystnad…

Det är dags för de ansvariga att motivera sina uttalanden/sin tystnad gentemot oss boende, medborgare och väljare!

Vårt budskap är: lyssna på saklighet, tänk logiskt och hållbart/långsiktigt istället!

Ett svek mot folkhälsan i Bagaregården

Ett svek mot folkhälsan i Bagaregården – en riktningsförändring krävs för att leva upp till angivna mål nationellt och lokalt!

I sin budget för 2015 har kommunfullmäktige två prioriterade mål under rubriken folkhälsa:
• Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska.
• Barns fysiska miljö ska bli bättre.

Så hur tänker man då i Göteborg i allmänhet och Örgryte Härlanda i synnerhet? Antalet barn ökar i de skolor vi har i närområdet angränsande till Ånäsfältet. Samma skolbarn behöver ökad tillgång till fysisk aktivitet – inte mindre! Det är välkänt att andelen skolgymnastik minskat i Sverige under de senaste 20 åren och att den idag ligger bland de lägre inom Europa. En riktningsförändring krävs för att skapa bättre folkhälsa.

Problemet är också att ett tillstånd med lite skolgymnastik drabbar de som behöver den mest – de som redan är socioekonomiskt drabbade. Ånäsfältet – ett upprustat sådant skulle direkt kunna fungera som en yta där skolorna kunde bedriva skolgymnastik/idrott. Ånäsfältet skulle med detta både kunna bidra till bättre folkhälsa och ökad jämlikhet i linje med de mål som är uppsatta! Minns dock att området kring Ånäsfältet drabbats av såväl ökat buller som försämrad luftkvalitet. Att då se kommunens företrädare tänka sig använda Ånäsfältet till temporära bostäder får en stilla att undra; hur tänker man? Får man lov att bara strunta i folkhälsan och de nationella och lokala mål som satts upp?

Barnen har inte fått det bättre utan sämre under de senaste 5 åren!
Ånäsfältet är en tydlig tillgång som bör rustas upp i sin helhet – då orört sett till temporära bostäder!

Ånäsfältet skulle kunna tillhandahålla möjligheter för fysisk aktivitet för olika åldrar inkluderat äventyrslekplats, ytor för bollsporter, ute-gym, löpbana, hoppgrop, boulebana, samt rekreation.

För en barn- och idrottsläkare står det klart:

– Med temporära bostäder på Ånäsfältet tar Göteborg och SDN Örgryte Härlanda inte ansvar för det formella uppdrag om folkhälsa man har nationellt, regionalt eller lokalt

– Med temporära bostäder på Ånäsfältet bryter man mot de två prioriterade mål som satts upp inom kommunen: skillnaderna ökar mellan olika socioekonomiska grupper (försämrad folkhälsa för de som har det sämst)

– Med temporära bostäder på Ånäsfältet försämras barnens fysiska miljö ytterligare (mindre möjlighet till fysisk aktivitet)

Som barn- och idrottsläkare, pappa till två döttrar och boende i området som direkt angränsar till Ånäsfältet kräver jag nu att politiker och tjänstemän i kommunen och stadsdelen gör om och gör rätt! Ånäsfältet bör rustas upp för att möta krav och önskemål om ökade möjligheter till fysisk aktivitet!

Intresset för Ånäsfältets framtid slår rekord!

Vi har nu haft över 11.000 sidvisningar av mer än 3.200 unika besökare.

Vi når alltså klart fler på hemsidan samt via våra flygblad än på Facebook, trots att vi har stor aktivitet även där.

Dessutom har våra filmer på Youtube setts över 2600 gånger.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vi och kan påverka på riktigt med rejäl tyngd!

Nu är det dags att få politikerna att skrota sina ogenomtänkta barackplaner på Ånäsfältet för att istället utveckla något positivt, hållbart och smart istället!

Den 25/4 faller avgörandet i fastighetsnämnden! Det är då Ånäsfältet bör tas bort från listan och lämnas i fred!

Men det hänger på oss! Ännu finns det ingen majoritet för vår sak; M vill inte ha baracker hos oss, medan L vill bygga baracker på Ånäsfältet. Alla andra partier har ännu inte sagt sitt!

Hjälp till du med! Kontakta ansvariga politiker samt nyckelpersoner på Fastighetskontoret och AB Framtiden, mfl du med!

SITUATIONEN ÄR ALARMERANDE!

DAGS FÖR ACTION!

Vi har under de senaste veckorna tagit del av information om att det pågår ett skumt spel bakom kulisserna.

Bedöm själva:

  • Den 21/3 tog fastighetsnämnden beslutet att ”Ånäsfältet avvaktas för senare ställningstagande i nämnden”.
  • Vi har fått det bekräftat att Ånäsfältets öde tas upp igen vid nästa möte i fastighetsnämnden den 25/4.
  • Byggnadsnämnden sammanträder 26/4 (alltså dagen efter) för att rösta om bygglov för de platser som beslutats av fastighetsnämnden.
  • Enligt beslut i fastighetsnämnden 21/3 talar vi i nuläget om bygglov för Kärralundsvallen, väster om Lemmingvallen (Utby) och Askimsviken.
  • AB Framtiden förbereder bygglovshandlingarna.
  • Fastighetskontoret har sagt att de även lämnat över Ånäsfältet till AB Framtiden! Detta TROTS att det inte finns formellt beslut!
  • Fastighetskontoret dementerade sitt uttalande efter några timmar, med en standardtext.

Man kan alltså utgå ifrån att AB Framtiden redan nu tittar på modulbygge på Ånäsfältet

Ett tiotal personer undersökte fältet för någon vecka sedan. Med all sannolikhet var dessa från AB Framtiden (Fastighetskontoret bekräftar att de inte varit på plats)

INGA POLITIKER HAR STÄLLT UPP FÖR MÖTE MED OSS ÄNNU, av olika anledningar, trots att vi ihärdigt bett om detta, och trots att de tidigare indikerat att de gärna träffas.

INGET MÖTE HAR KUNNAT ORDNAS MED FASTIGHETSKONTORET ELLER FRAMTIDEN. Ingen information har lämnats ut heller (officiellt heter det att ingen ny information är tillgänglig)

JÄTTERISKEN ÄR ATT FRAMTIDEN förbereder bygglovshandlingar för Ånäsfältet redan nu. Fastighetskontoret beslutar om baracker 25/4 och byggnadsnämnden röstar igenom barackerna dagen efter. Ulf Kamne (MP), ordförande i Byggnadsnämnden kan ta ett sk. ”Ordförandebeslut” själv där han inte ens behöver lyssna på nämnden.

OM DETTA VERKLIGEN ÄR PLANEN ÄR DETTA rena katastrofen för Göteborg och för demokratin. En seger för en rutten politik.

VI MÅSTE AGERA NU!

Skriv och ring till fastighetskontoret och AB Framtiden för att få information och för att ordna möte!!!

Maila, skriv. Ring!!!!  Läs mera under Vad kan jag göra?

http://www.anasfaltet.se
http://www.ånäsfältet.se

PÅSKLOVET ÄR ÖVER – NU BÖRJAR ROND NR. 2!

Den 25/4 träffas politikerna i Fastighetsnämnden igen för att diskutera Ånäsfältets öde.
Dags att kraftsamla igen!

VI BLIR FLER OCH FLER!
Under den senaste tiden har vi fått väldigt många nya sympatisörer, både via våra sidor på nätet som genom verklig kontakt här i Bagaregården. Därför kommer här en sammanfattning för att ge er helheten:

SOCIALA MEDIER & INTERNET
Vår facebookgrupp #Bagaregården har idag 690 medlemmar.
Vår hemsida för arbetet att bevara Ånäsfältet http://www.anasfaltet.se har över 10.000 sidvisningar och 2.800 unika besökare.
Våra filmer på Youtubekanalen #Ånäsfältet Bagaregården har laddats ner över 1.400 gånger.

FÖRENING FÖR COMMUNITY
Grannar i området har även bildat en föreningen ”Tillsammans för Bagaregården”
http://www.tillsammansbagaregarden.se som arbetar för en hållbar god boendemiljö och samvaro samt värna om Bagaregårdens unika kulturvärden.

VARFÖR DET INTE SKALL PLACERAS TEMPORÄRA BARACKER PÅ ÅNÄSFÄLTET
Då kulturvärde varit ett av fastighetskontorets grundkriterier vid urvalet av platserna, är vi förvånade att Ånäsfältet ens kom upp som alternativ för temporära bostäder. Ett område som klassas som Riksintresse och har olika Bevarandeplaner för sina historiska byggnader och sin stadsbyggnadsplan är minst lika starkt kriterium som naturvärden som anges som argument i några av de västliga platserna som redan fallit bort. Detta och många andra argument har framförs till beslutsfattare och det bör rimligen innebära att Ånäsfältet tas bort från listan helt och hållet.

VI VILL ATT ÅNÄSFÄLTET RUSTAS UPP – VÅRT FÖRSLAG
Vi har bildat en sk. ”Stadsbyggnadsgrupp” bestående av arkitekter, byggnadsingenjörer, läkare och socionomer för att utveckla ett hållbart alternativ till kommunens planer.

Förslaget rustar upp Ånäsfältet vars underhåll varit eftersatt sedan flera år, till en modern park/idrotts-/äventyrspark som blir tillgängligt för alla. Då kommunen ändå vill bebygga grönområdet med en förskola, föreslår vi en byggnad som passar in i Bagaregårdens arkitektur (typ Landshövdingehus).

Därmed innehåller vårt förslag permanenta bostäder för studenter, familjer, äldre och nyanlända som är byggt i samklang med stadsdelens unika och historiska stadsbyggnad.

Det är ekonomiskt hållbart och kostar inget för skattebetalarna.

LÅT ÅNÄSFÄLTET FÅ JUBILEUMSMÄRKNING
Vi vill säkerställa att upprustningen av Ånäsfältet i Bagaregården ingår i Göteborgs så kallade ”Jubileumssatsning”, där byggplaner kan få en accelererad byggprocess. Därmed försvinner även det sista argumentet som vissa politiker fortfarande envist tar upp: tidsaspekten.

Det finns inga argument kvar för temporära modulbostäder. Endast politik.

Det står mellan medborgarnas innovationskraft och ett oklart politiskt experiment.

RELEVANTA LÄNKAR
Bagaregårdens förslag: https://anasfaltet.files.wordpress.com/2016/03/medborgare-focc88rslag-bagaregarden-2021.pdf

Föredraget på SDN Örgryte Härlanda 15/3 om Bagaregårdens förslag (12min): https://www.youtube.com/watch?v=Ehp9kAVGZkI

Bakgrundsinformation till föredraget 15/3 om Bagaregårdens förslag: https://lookaside.fbsbx.com/file/Bagareg%C3%A5rden%202016_presentation%20SDN%20160315.pdf?token=AWwId97kJetD1LrjPyHNDaAYH1nwpgijpHLi6AxC6ZsM-oyLIQSH7tkQcoDOVqJrsm-jmbwOE5uXWv7kDUCUcc0l8OwK-fZXk5JQmEp3CdYOebdR3-wzRbwV1bDNRH_828-uKFSGr2vtj94FNKLFu4EllC_zSuJZ1tM54YqWcbuksw

Några av de viktigaste argumenten: https://anasfaltet.files.wordpress.com/2016/03/brev-till-fk-focc88rslag-focc88r-temporacc88ra-bostacc88der.pdf

Introduktionsfilm om Göteborgs Stads planer för Bagaregården: https://www.youtube.com/watch?v=bshcRlxu0qg

Information om att Ånäsfältet försvinner i sin helhet baserat på den information vi fått fram från tjänstemän på Fastighetskontoret samt via diskussioner med politiker: https://anasfaltet.files.wordpress.com/2016/03/ny-info_acc8anacc88sfacc88ltet-focc88rsvinner-helt-2016-03-06-1.pdf

Vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/686416894828407/

Vår Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCxlFt0-6FH-WiY29GZfUzXA

Vår hemsida: http://www.anasfaltet.se

Den nya föreningen ”Tillsammans För Bagaregården” hemsida: http://www.tillsammansbagaregarden.se

BAGAREGÅRDEN I MEDIA
http://www.expressen.se/gt/handlar-om-manniskor–inte-om-forvaring/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.3024467-det-rader-ordkrig-om-och-pa-anasfaltet
http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.3010046-ilska-efter-flyktingmote

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6366972
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2982714-flygblad-mot-flyktingboende-i-bagaregarden